Impressum


TRW Andrzej Dymek 

ul. Stanisława Klimeckiego 23 

30-705 Kraków 

NIP: 937-19-46-42 

REGON: 356389568 

Przedsiębiorca został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Kontakt: 

telefoniczy: +48 538 154 972 

mailowy: zamowienia@rowerypuky.pl 

Reklamacje i zwroty: reklamacje@rowerypuky.pl 

Facebook: https://www.facebook.com/PUKYPolska/ 

Instagram: https://www.instagram.com/puky_polska/