WARUNKI GWARANCJI


PODSTAWOWA GWARANCJA PRODUCENTA 
Na wszystkie nasze pojazdy udzielamy 2-letniej gwarancji, która obejmuje cały rower, to znaczy wszystkie komponenty (poza tymi które ulegają naturalnemu zużyciu*) oraz na ramę. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku upadku, lub gdy uszkodzenia powstały na skutek modyfikacji czy użycia nieodpowiednich części do danego rodzaju roweru czy też ramy lub gdy rower użytkowany był niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarantujemy bezpłatną naprawę gwarancyjną. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy skontaktuj się ze swoim Sprzedawcą. W przypadku reklamacji, firma PUKY GmbH ma prawo do jej naprawienia lub wymiany reklamowanej części na taki sam model lub wyższy. PUKY GmbH zastrzega sobie prawo do wymiany reklamowanej części na nową część technicznie zbliżoną do reklamowanej, lub nową ramę w kolorystyce występującej w danym sezonie. *Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu gdy uszkodzenie powstało wskutek naturalnego zużycia. Dotyczy to następujących części: obręcze w rejonie zetknięcia z klockami hamulcowymi, lakier, klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe, siodło, chwyty, opony, kierownica, mostek, sztyca, łożyska (np. pedałów, wahaczy itd.), uszczelki części pracujących, szprychy, zębatki, przerzutki, napinacze, hamulce, osłona linek, żarówki oraz hak przerzutki.

5 Jahre Garantie


Vor diesem Hintergrund gewährt PUKY für alle Fahrzeuge eine 5-jährige Garantie auf Rahmen, Gabeln und Lenker.
Die Garantie ist nicht personengebunden. Sie ist übertragbar und kann im Fall von Verarbeitungs- und Materialfehlern auch von Zweit- oder Drittkäufern in Anspruch genommen werden.Um die Garantie erstmalig zu aktivieren, ist eine (Online-) Registrierung des Käufers innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf des Fahrzeuges erforderlich.
* auf Rahmen, Gabeln, Lenker

Produkt registrieren

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu widocznej na paragonie.
Bardzo proste: rejestrujesz swój pojazd w rejestracji gwarancji. Wkrótce po rejestracji, numer gwarancji zostanie wysłany na adres e-mail. Należy zanotować ten numer na dowodzie zakupu i zachować go do ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.
Nie, gwarancja przypisana jest do produktu a nie tylko do pierwszego kupującego. Po aktywacji gwarancji, która musi nastąpić w ciągu 4 tygodni od daty zakupu, kupujący otrzyma numer gwarancji w wiadomości e-mail. Numer ten można następnie przekazać kupującemu wraz z dowodem zakupu, gdy pojazd zostanie sprzedany. Aby zachować roszczenia gwarancyjne w okresie gwarancyjnym, kolejny kupujący musi również zarejestrować się online pod swoim nazwiskiem i numerem gwarancji należącym do pojazdu.
Gwarancja dotyczy naprawy lub wymiany wadliwej ramy, widelca lub kierownicy. Nie obejmuje wynagrodzenia za prace montażowe ani wymiany innych komponentów.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, wadliwego użytkowania lub awarii wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, nieprawidłowego montażu lub konserwacji lub instalacji innych części.

WYDŁUŻONA 5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ, WIDELEC I KIEROWNICĘ


Na wszystkie ramy, widelce oraz kierownice PUKY udzielamy prywatnym użytkownikom końcowym 5-letnią gwarancję producenta, liczoną od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia lub deformację materiału powstałą na skutek obróbki lub będącą wynikiem wad materiału. Z gwarancji wyłączeni są użytkownicy końcowi, którzy korzystają z produktów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, taką jak przedszkola czy wypożyczalnie.

Niniejsza gwarancja jest ważna na całym świecie i dla wszystkich pojazdów PUKY. Gwarancja jest wyraźnie ograniczona do bezpłatnej naprawy lub bezpłatnej dostawy odpowiedniej ramy, widelca lub kierownicy. Montaż i demontaż wyżej wymienionych części nie jest objęty gwarancją. 

W gestii producenta należy podjęcie decyzji czy zostanie wykonywana naprawa, czy dostarczenie reklamowanej części. PUKY zastrzega sobie prawo do przekazania nowego elementu w kolorze innym niż reklamowany element. Wyżej wymieniona usługa nie przedłuża ani nie odnawia gwarancji. PUKY nabywa na własność wszelkie wymienione części. W okresie gwarancyjnym, prywatny użytkownik końcowy musi zgłosić swoje roszczenia gwarancyjne w specjalistycznym punkcie sprzedaży PUKY (w miejscu dokonania zakupu), przedstawiając kopię dowodu zakupu lub przedstawiając numer gwarancji wysłany przez PUKY. W przypadku gdy nie jest to dla konsumenta możliwe (np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zamknięcia firmy itp.), można reklamację złożyć również bezpośrednio w PUKY. Koszty wysyłki, wynikające z roszczeń gwarancyjnych, związane wysłaniem produktu do PUKY są kosztem ponosznym przez konsumenta. 

Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, np. zaniedbanie (brak opieki i konserwacji), upadek, przeciążenie, a także zmiany dokonane w ramie lub widelcu, lub zamocowanie, zamiana dodatkowych elementów mogących mieć wpływ na pojazd. Gwarancja nie obejmuje odszkodowania za bezpośrednie lub pośrednie szkody. 

Gwarancja nie narusza praw klienta. Gwarancja istnieje oprócz ustawowych roszczeń z tytułu dostarczenia towaru zgodnego z opisem i nie ogranicza ustawowych roszczeń z tytułu wad produktu. 

* na ramy, widelce, kierownice

Garantiebedingungen


Auf alle PUKY Rahmen, Lenker und Gabeln gewähren wir (PUKY GmbH & Co. KG, Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath) privaten Endverbrauchern eine 5 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum wegen Bruch- und Deformationsschäden aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Ausgeschlossen von der Garantie sind demnach Endverbraucher, die die Produkte im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit, wie z.B. Kindergärten, einsetzen oder nutzen. 

Diese Garantie gilt weltweit und für alle PUKY Fahrzeuge. Die Garantie bleibt ausdrücklich beschränkt auf die unentgeltliche Reparatur oder die kostenlose Lieferung eines gleichwertigen Rahmens, Gabel oder eines Lenkers. Der Ein- und Ausbau der vorgenannten Teile wird von der Garantieleistung nicht erfasst. Ob eine Reparatur oder ein gleichwertiger Ersatz vorgenommen wird, obliegt dem freien Ermessen von PUKY. PUKY behält sich vor, evtl. entgegen des ursprünglichen Komponentenfarbdesigns zu tauschen bzw. zu ersetzen. Durch die vorgenannte Leistung wird die Garantie weder verlängert noch erneuert. PUKY erwirbt das Eigentum an den ggf. ersetzten oder ausgetauschten Teilen. 

 Die Garantie ist übertragbar und ist produkt-, nicht personengebunden. Um die Garantie erstmalig zu aktivieren, ist eine Registrierung durch den privaten Endverbraucher auf der Webseite von PUKY (www.puky.de) innerhalb von 4 Wochen nach Kauf des PUKY Fahrzeugs erforderlich. Nach der Registrierung erhält der private Endverbraucher eine Garantienummer per Email. Im Falle eines Weiterverkaufs des PUKY-Fahrzeugs muss sich der nachfolgende private Endverbraucher mit der o.g. Garantienummer oder dem ursprünglichen Kaufbeleg auf der Webseite von PUKY (www.puky.de) erneut registrieren, um die Garantie über die verbleibende Restlaufzeit aktiviert zu lassen.
Innerhalb der Garantiedauer hat der private Endverbraucher seine Garantieansprüche unter Vorlage einer Kopie des Kaufbeleges oder unter Vorlage der von PUKY übersandten Garantienummer grundsätzlich gegenüber dem PUKY-Fachhändler (siehe Kaufbeleg) anzumelden. Für den Fall, dass dies dem privaten Endverbraucher nicht möglich ist (z.B. wegen Umzug, Geschäftsaufgabe etc.), kann dies auch gegenüber PUKY direkt erfolgen (PUKY GmbH & Co.KG, Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath). Versandkosten, die anlässlich der Garantieansprüche durch Einsendung der Produkte an PUKY entstehen, gehen zu Lasten des privaten Endverbrauchers. Dies gilt nicht, soweit dem privaten Endverbraucher auch gesetzliche Gewährleistungsansprüche zu stehen, anlässlich derer Produkte an PUKY eingesendet werden.  

Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die auf normaler Abnutzung beruhen. Ebenso erstreckt sich diese Garantie nicht auf Schäden, die auf unsachgemäßen bzw. nicht bestimmungsgerechten Gebrauch zurückzuführen sind, z.B. Vernachlässigung (mangelnde Pflege und Wartung), Sturz, Überbelastung sowie durch Veränderungen am Rahmen oder der Gabel oder durch An-und Umbau zusätzlicher Komponenten. Die Garantie umfasst nicht den Ersatz von unmittelbaren oder mittelbaren Folgeschäden.  

Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben von dieser Garantie unberührt. Die Garantie besteht neben den gesetzlichen Ansprüchen auf Lieferung einer mangelfreien Ware gegenüber dem Verkäufer und schränkt die gesetzlichen Mängelansprüche nicht ein. Die Geltendmachung diese gesetzlichen Rechte ist für den Kunden unentgeltlich.