TRW Andrzej Dymek

ul. Stanisława Klimeckiego 23

30-705 Kraków

NIP: 937-19-46-42

REGON: 356389568

Przedsiębiorca został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kontakt:

telefoniczy: +48 538 154 972

mailowy: zamowienia@rowerypuky.pl

Reklamacje i zwroty:reklamacje@rowerypuky.pl

   

Facebook: https://www.facebook.com/PUKYPolska/

 

Instagram: https://www.instagram.com/puky_polska/